17 januari 2024

Zilveren weken!

ZILVEREN WEKEN ~ Tijdens de eerste twee weken na de kerstvakantie is er tijdens de lessen van de Kanjertraining weer extra aandacht voor de sfeer en dynamiek in de klas. Het thematafereel in de middenruimte sluit daar mooi op aan. Soms zit het mee, soms zit het tegen, maar SAMEN red je het wel!

Bekijk al ons nieuws