Over ons

Open christelijk

De Jan Jaspers is een open christelijke basisschool. Het christelijk geloof is uitgangspunt voor ons denken en handelen. We vertellen Bijbelverhalen en vieren de christelijke feesten met elkaar. Op onze school zijn alle kinderen en ouders welkom, ongeacht geloof, cultuur of herkomst. We gaan ervan uit dat de christelijke visie van de school wordt gerespecteerd.

Veilig

Op school krijgen de kinderen ‘Kanjerlessen.’ Deze lessen zijn erop gericht om kinderen handvatten te geven in diverse sociale situaties. Om de pedagogische relatie te versterken, voert de leerkrachten kindgesprekken. Ook bieden we de kinderen lessen aandachttraining aan en zijn er lessen m.b.t. relaties en seksualiteit.

Groen

Spelen is voor kinderen een uitlaatklep. Op ons groene schoolplein kunnen kinderen spelenderwijs leren, ontdekken, samenwerken en grenzen verkennen.

Uitdagend

Op de Jan Jaspers werken we met een beredeneerd lesstof aanbod. We willen de leerlingen daarmee uitdagen, motiveren en stimuleren. We doen dit onder andere door thematisch werken, hoekenwerk en onderzoekend leren.

Engels

Bijzonder aan onze school is ook dat we al enige jaren VVTO (Vroeg Vreemdetalenonderwijs)
school zijn. Dat wil zeggen dat we vanaf groep 1 Engels aanbieden.

 

Bekijk hier ook ons filmpje!