Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur

Op de Jan Jaspers werken we met een continurooster. De kinderen lunchen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag samen met de groepsleerkracht. Na of voor de lunch spelen ze op het schoolplein onder toezicht van de TSO.

Halen en brengen

Vanaf 08.15 uur mogen de kinderen op het plein komen. Er zijn vanaf dat moment leerkrachten op het plein aanwezig. De bel gaat vijf minuten voor schooltijd, zodat de kinderen rustig naar binnen kunnen komen en de lessen op tijd kunnen beginnen. Bij regen gaat de bel iets eerder. Kleuters uit groep 1 en 2 mogen dagelijks vanaf 08.20 uur de groep in . De leerkracht is vanaf dat moment aanwezig in de groep.

Na schooltijd wacht u uw kind buiten bij het hek op. Kinderen van de groepen 1 en 2 worden uitsluitend meegegeven aan ouder(s)/verzorger(s) of aan degene die daarvoor toestemming hebben van de ouder(s)/verzorger(s).
Zonder uw toestemming dragen we uw kind niet aan een ander over. Kinderen uit de midden- en bovenbouw kunnen op eigen gelegenheid naar huis.