Passend Onderwijs

Passend Onderwijs houdt in dat u als ouder uw kind altijd kunt aanmelden bij een reguliere basisschool. De basisschool heeft de plicht om voor uw kind een passende plek te zoeken (zorgplicht). Dit kan een plek op de eigen basisschool zijn. Wanneer de school niet de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft, is zij verplicht met u samen te kijken naar een school die dit wel kan bieden.
Dit kan een andere reguliere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO-school) of een school voor speciaal onderwijs (SO-school). Bovenstaande geldt voor alle basisscholen in Nederland. Kortom, Passend Onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Minder doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs en meer plaatsingen van kinderen in het reguliere onderwijs.

‘Regulier waar het kan, speciaal waar het moet.’