Engels

Op de Jan Jaspers werken we met Vroeg Vreemde Talen Onderwijs. (VVTO)

In alle groepen wordt tenminste één uur Engels per week gegeven, dit is verdeeld over verschillende dagen.

Engels is wereldwijd de meest gebruikte toegankelijke taal. Voor kinderen van deze generatie is een goede kennis van Engels steeds belangrijker voor studie en beroep. Door kinderen deze taal al vroeg te leren, bereiden we ze zo goed mogelijk voor op de toekomst. Ook zorgt vroeg Engels voor een betere start bij doorstroom naar het voortgezet onderwijs. Daar is Engels een kernvak waaraan hogere eisen dan in het verleden worden gesteld.

In de onderbouw staat communiceren centraal en het leren van Engels gaat spelenderwijs. Plezier hebben in Engels, kunnen luisteren en begrijpen van Engels en het durven gebruiken van het Engels zijn het belangrijkst.

Vanaf groep 5 gaan we ook Engels lezen en schrijven. Ook hier staat het plezier in het Engels en het spelenderwijs leren centraal.

Ieder jaar krijgen we in het kader van internationalisering bezoek van een aantal buitenlandse studenten.