Testpagina

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overleg- en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. De taken en bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen.

In de MR hebben zitting: drie ouders (gekozen door de ouders) en drie teamleden (gekozen door het personeel). De MR heeft als taak kort gezegd het adviseren (hetzij gevraagd vanuit de directie, hetzij op eigen initiatief) en/of verlenen van instemming ten aanzien van voorgesteld beleid resp. ten aanzien van uiteenlopende zaken.

De leerkrachten in de MR onderhouden nauw contact met het personeel, de ouders in de MR met alle ouders. Ouders kunnen vanzelfsprekend de leden van de MR aanspreken. Ook kan een e-mail worden gestuurd naar:

mrjanjaspers@gmail.com

Voor de ouders zitten in de MR: Heidi Eikelboom (voorzitter), Christina Bervoets (lid) en Jan Vosjan (penningmeester)

Voor het team zitten in de MR: Anne-José (lid), Alienke Oldehinkel(lid) en Benjamin Pals (secretaris)

Mocht u de notulen of het jaarplan in willen zien neem dan contact op met de secretaris.

Neem contact op met de MR