31 mei 2023

Leerlingenraad

Vanochtend was er weer een vergadering van onze leerlingenraad. De leerlingenraad van de Jan Jaspers bestaat uit acht leerlingen die samen alle kinderen van de school vertegenwoordigen. De leerlingen uit de raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 en 8, zijn democratisch gekozen door hun medeleerlingen. Tijdens de vergaderingen is juf Laura aanwezig die een coachende rol heeft. Regelmatig komt de leerlingenraad bijeen om te vergaderen. Ze bespreken samen o.a. wat er beter zou kunnen op school. Dat doen ze aan de hand van door andere leerlingen ingebrachte ideeën. De actiepunten die voortkomen uit de vergadering van de leerlingenraad worden ook meegenomen in de teamvergadering van de school.

Bekijk al ons nieuws