Verlof

Gezien de strakke verlofregels van de gemeente Hattem mag de directie verzoeken voor extra vakantiedagen buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen, niet goedkeuren. Slechts in uitzonderingsgevallen is de directie gemachtigd vrijstelling te verlenen. U dient daarvoor altijd een aanvraagformulier in te vullen en op school in te leveren. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij de bouwcoördinator of via de website. De directie is verplicht (vermeend) ongeoorloofd verzuim aan de gemeente Hattem te melden. Het spreekt vanzelf dat doktersbezoek, ziekte e.d. telefonisch of via een briefje aan de leerkracht van uw kind gemeld kan worden. Hiervoor is het verlofformulier niet nodig.

Buitengewoon verlof wegens vakantie
Bespreek uw vakantie in de vakantieperiode van de school. Afwijking hiervan zal slechts worden toegestaan, wanneer er sprake is van een gewichtige omstandigheid.
Gewichtige omstandigheden zijn als de werkomstandigheden van een ouder, als werknemer of als zelfstandige, in verband met zijn/haar werk niet tijdens een van de schoolvakanties verlof nemen. De werkgever moet hiervoor een verklaring afgeven.

Vakantieverlof
- mag eenmaal per schooljaar worden verleend
- mag niet langer duren dan tien schooldagen
- mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar
- moet ruim van tevoren worden aangevraagd bij de bouwcoördinator.
- mag i.v.m. medische omstandigheden: een extra vakantie is noodzakelijk op grond van medische of sociale   
indicatie. Een medische verklaring moet bijgevoegd worden.
Het buitengewoon verlof moet schriftelijk worden aangevraagd via een formulier bij de bouwcoördinator. Ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Verlofformulier