Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep bestaat uit ouders van leerlingen van onze school. De ouderwerkgroep helpt het team met werkzaamheden die buiten het lesgeven vallen, bijvoorbeeld het ondersteunen en organiseren van feesten, vieringen en buitenschoolse activiteiten.
Gemiddeld 7 keer per jaar vergadert de ouderwerkgroep, hierbij is ook een leerkracht aanwezig. 

Om deze festiviteiten te organiseren wordt van alle ouders een vrijwillige bijdrage verwacht. Zonder de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten zoals vieringen, het sinterklaasfeest, uitstapjes van de groep en dergelijke niet doorgaan.  
De ouderbijdrage bedraagt 25 euro per kind.

De leden van de ouderwerkgroep zijn:


Namens de ouders:
 
Jolanda de Graaff
Annet Wijnen 
Hilda Witteveen
Michelle van Bruggen
Alexandra van Meulen
Yfke Jonker
Martijn Schalke
Jolanda Van der Kolk

Namens het team:
Ingrid Godeke
Laura Eichler